KvK: 24464922
BTW-id: NL001566587B31
© 2012-2020

Mobiele site

* e-mailadres wordt niet getoond ter voorkoming van misbruik.

Privacyverklaring

Massagepraktijk de Groot, gevestigd aan Hortus 15, 2211 ZX te Noordwijkerhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met de persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Massagepraktijk de Groot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
- Telefoonnummer (vast, mobiel)
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming deze persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld over een minderjarige, hebben verzameld, neem dan contact met ons op via contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Massagepraktijk de Groot verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om de betaling af te handelen nadat een dienst is afgenomen.
- Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienst uit te voeren.
- Om goederen en diensten te leveren die zijn afgenomen.
- Om te voldoen aan de eisen die de belasting dienst stelt aan de facturering van geleverde goederen en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk de Groot neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor bezoekers van de website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk de Groot verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Massagepraktijk de Groot plaatst zelf geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Omdat Massagepraktijk de Groot geen cookies plaatst wordt er geen informatie over deze cookies en geen toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op de website van Massagepraktijk de Groot worden cookies geplaatst door Google-Analytics.
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Met Google-Analytics is een verwerkersovereenkomst aangegaan. Google-Analytics verzameld geanonimiseerde gegevens omtrent het gebruikvan onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk de Groot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactpagina.

Massagepraktijk de Groot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligt

Massagepraktijk de Groot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina. Massagepraktijk de Groot heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Met het bedrijf waar de website wordt gehost is een verwerkersovereenkomst aangegaan.